Diensten

Wij bieden een totaalpakket aan van arbeidskundige re-integratiediensten op het terrein van de Wet verbetering poortwachter.

Wanneer uw werknemer uitvalt helpt een arbeidsdeskundig onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden u verder. Voor ons is het vanzelfsprekend om preventie en duurzame inzetbaarheid in ons advies mee te nemen. 

U kunt ons inschakelen voor onder meer

Arbeidskundig onderzoek en advies

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft advies over:

1. arbeids(on)geschikt voor eigen werk (1e spoor)

2. ander (aangepast) werk bij de eigen werkgever

3. ander werk bij een andere werkgever (2e spoor)

4. re-integratie advies zodat een Plan van Aanpak kan worden opgesteld.

De adviezen koppelen wij terug in een rapportage.

Re-integratieadvies (preventief)

U kunt ons inschakelen bij dreigende arbeidsongeschiktheid of frequent verzuim. We maken ook hierbij een knelpuntanalyse en voorzien u van goed advies.

De adviezen koppelen wij terug in een rapportage.

Functie-analyse en werkplekonderzoek

1. gesprek werkgever

2. gesprek werknemer

3. werkplekbezoek

4. taak-urenanalyse

De knelpuntanalyse en adviezen koppelen wij terug in een rapportage.

Bijwonen en geven van advies

1. deelnemen aan SMT

2. houden van een open spreekuur (arbeidsdeskundig consult)

3. kennisontwikkeling verzuimaanpak voor HR en leidinggevenden

Wij staan klaar voor gericht advies en hulp!