Werkplekonderzoek

Functie-analyse en werkplekonderzoek (bij dreigend of frequent verzuim in te zetten)

gesprek werknemer

werkplekbezoek

taak-urenanalyse

De knelpuntenanalyse en adviezen koppelen wij terug in een rapportage.

Soms is een medewerker niet ziek maar is er wel een signaal dat er iets aan de hand is. Een voorbeeld:

Een werknemer is fulltime werkzaam als productiemedewerker. Hij valt telkens een korte periode uit vanwege medische klachten en hervat daarna volledig in eigen werk. Al enkele jaren is dit een terugkerend probleem. De werkgever heeft tevergeefs gezocht naar passende taken binnen de functie om uitval te voorkomen maar onduidelijk is waar die overbelasting door ontstaat. De arbeidsdeskundige wordt gevraagd om hierover te adviseren. De arbeidsdeskundige maakt daarvoor een knelpuntenanalyse waarna de werknemer en werkgever met de ontvangen adviezen de werkplek zo kunnen inrichten dat de inzetbaarheid weer optimaal wordt.

In deze situatie was het een zoektocht waarom de ene handeling wel klachten gaf en de andere niet. Nadat dit duidelijk is geworden konden de taken waarbij de handelingen die overbelasting gaven, uit de functie worden gehaald zodat werknemer weer duurzaam inzetbaar werd. 

Ook mentale klachten of in de persoon gelegen factoren kunnen leiden tot regelmatig uitval waarbij een functie- en knelpuntenanalyse duidelijkheid kan geven over welke taken wel en welke niet geschikt zijn voor de werknemer. Met als resultaat het voorkomen van uitval en te komen tot duurzame inzetbaarheid. 

Wij staan klaar voor gericht advies en hulp!