Arbeidsdeskundig onderzoek en advies

Het arbeidsdeskundig onderzoek geeft advies over:

Arbeids(on)geschikt voor eigen werk (1e spoor)

Ander (aangepast) werk bij de eigen werkgever

Ander werk bij een andere werkgever (2e spoor)

Re-integratie advies zodat een Plan van Aanpak kan worden opgesteld.

De adviezen koppelen wij terug in een heldere schriftelijke rapportage met concreet uitvoerbare adviezen.

Wanneer uw werknemer uitvalt helpt een arbeidsdeskundig onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden u verder. Voor ons is het vanzelfsprekend om preventie en duurzame inzetbaarheid in ons advies mee te nemen. 

Meestal wordt arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd op:

  • advies van de bedrijfsarts of op verzoek van de werkgever, als de werknemer (langdurig) ziek is en aangeeft het werk niet meer te kunnen doen, of 
  • als niet duidelijk is dat de zieke werknemer in de toekomst het eigen werk weer kan hervatten
  • het niet duidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van de werknemer zijn
  • de re-integratie moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is of
  • als het (eind)doel van re-integratie onduidelijk is of getoetst moet worden (eerste jaars evaluatie).

Het onderzoek richt zich erop de werknemer en werkgever verder te helpen het kader van de re-integratie en geeft partijen duidelijkheid over de mogelijkheden voor werkhervatting in de eigen organisatie of daarbuiten. Het gaat om een weging tussen ‘de belasting die voortvloeit uit de arbeid’ en ‘de belastbaarheid van de werknemer’. Daarnaast wordt in kaart gebracht wat van partijen, in het kader van de geldende wet- en regelgeving, wordt verwacht.

De bedrijfsarts brengt de mogelijkheden en medische beperkingen van werknemer in kaart (belastbaarheid werknemer). De arbeidsdeskundige brengt de belasting van het eigen werk in kaart en geeft vervolgens advies welk (aangepast of ander) werk met deze belastbaarheid uitgevoerd kan worden.  

Indien er aanleiding voor is overleggen wij met de bedrijfarts.

Onze arbeidsdeskundigen zijn geregistreerd en/of gecertificeerd en werken volgens de richtlijnen van de SRA.

Wij staan klaar voor gericht advies en hulp!