Bijwonen overleg en geven van advies

Deelnemen aan SMT

Houden van een open spreekuur (arbeidsdeskundig consult)

Kennisontwikkeling verzuimaanpak voor HR en leidinggevenden

Om werkgevers te ondersteunen bij de re-integratie van uitgevallen werknemers of om werknemers duurzaam inzetbaar te houden (preventief) worden onze arbeidsdeskundigen regelmatig ingeschakeld. Bij sommige werkgevers wordt periodiek deelgenomen aan een SMT. Per zieke medewerker wordt besproken wat de beste re-integratiestappen zijn, welke interventies ingezet moeten worden. Met de inbreng van de kennis en adviezen van de arbeidsdeskundige wordt voorkomen dat er re-intgratiekansen worden gemist. Andere werkgevers betrekken onze arbeidsdeskundigen bij het vormen van beleid (duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim) of zijn zij de adviseurs voor de HR-medewerkers en leidingengevenden om tot een juiste aanpak van een re-integratie te komen. 

Vooruitstrevende werkgevers die werk maken van preventie en duurzame inzetbaarheid zetten onze arbeidsdeskundigen in om open spreekuren te houden voor werknemers die zich niet ‘in balans voelen’. Met de adviezen van de arbeidsdeskundige (aan werknemer en werkgever) wordt voorkomen dat een werknemer zich overbelast ziek moeten melden, wordt er voor gezorgd dat de werknemer het werk weer duurzaam aankan of dat de werknemer zonder uitval het pensioen kan halen, de zorgtaken thuis met het werk goed kan combineren enzovoort. 

Kortom; de arbeidsdeskundig vroegtijdig inzetten als adviseur draagt bij aan goed werkgeverschap en aan werknemers die in balans zijn en weinig verzuimen. 

Wij staan klaar voor gericht advies en hulp!