Over ons

Wij zijn gestart in 2006 met de samenbundeling van jarenlange ervaring op arbeidsdeskundig gebied. Primair gericht op de ondersteuning van de werkgever en de werknemer bij ziekteverzuim. We hebben ons ontwikkeld tot een betrouwbare partner voor onze opdrachtgevers.

Ons verhaal

Onze arbeidsdeskundigen zijn gewend met ziekte en handicaps om te gaan en werken nauw samen met onder andere de bedrijfsarts, fysiotherapeut, psycholoog, jurist en HR medewerker. Zijn wij zich bewust van de (soms tegenstrijdige) belangen. Wij zoeken steeds samenwerking met de Arbo professionals in het bedrijf, maar kunnen zo nodig ook onze ketenpartners bij u introduceren en gezamenlijk projecten uitvoeren.

Het spreekt voor zich dat naast grondige kennis van organisaties en de arbeidsmarkt, onze arbeidskundigen beschikken over de benodigde deskundigheid op het gebied van wettelijke rechten, plichten, uitkeringen, voorzieningen en (financiële) tegemoetkomingen.

Ook andere opdrachtgevers, zoals Arbo dienstverleners, werkgevers en verzekeraars maken gebruik van onze kennis en dienstverlening.

Ontmoet ons team

 

Arbeidsdeskundigen in Bedrijf Desiree Rooze

DESIREE ROOZE

Desiree heeft een brede ervaring als arbeidsdeskundige. Zij heeft als gedetacheerde, jarenlang bij het UWV in de claimbeoordeling en bij de afdeling Bezwaar en Beroep gewerkt. Hier heeft zij de basis gelegd voor het inzicht, wat van een werknemer en werkgever verwacht wordt bij de re-integratie in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Daarbij richt zij haar focus vooral op de beste (re-integratie) stappen gericht op duurzame inzetbaarheid. Werkgevers zetten haar om die reden ook graag preventief in. Desiree heeft oog voor de belangen van zowel werkgever, werknemer en andere betrokkenen en hanteert een oplossingsgerichte wijze van werken. Haar adviezen zijn helder en concreet.

drooze@arbeidsdeskundigeninbedrijf.nl

Arbeidsdeskundigen in Bedrijf Monique Ernst

MONIQUE ERNST

Mijn basisopleiding heb ik genoten bij een van de voorlopers van het huidige UWV. Daarna heb ik mij verder ontwikkeld en werk nu in eerste en tweede spoor re-integratie, samengevat de relatie werkgever-werknemer bij (dreigende) arbeidsongeschiktheid. Opdrachtgevers zijn werkgevers, verzekeraars en ARBO dienstverleners. Ik beschik over de eigenschappen ervaren, competent, integer, nieuwsgierig en enthousiast. Daarnaast heb ik enige bestuurservaring als bestuurslid van mijn beroepsvereniging van 2006-2009. In beweging zijn en in ontwikkeling blijven zijn voor mij vanzelfsprekend. Ik sta graag voor u klaar.

mernst@arbeidsdeskundigeninbedrijf.nl

Arbeidsdeskundigen Renée Van Garderen

RENÉE VAN GARDEREN

Arbeidsdeskundige, Master of Science in Occupational Health. Ik heb een uitgebreide expertise en werkervaring op het gebied van arbeid en gezondheid, vitaliteit, bevlogenheid, verzuim, re-integratie, arbeidsongeschiktheid (WGA, ZW, ERD) en Arbo. Ik werk altijd vanuit absolute integriteit, empathie en respect voor de ander. Het bieden van duidelijkheid en leveren van kwaliteit staat voor mij voorop.

rvangarderen@arbeidsdeskundigeninbedrijf.nl

Arbeidsdeskundigen Rachid El Hamri

RACHID EL HAMRI

Tijdens mijn studie Psychologie en later ook Arbeids- en Sociaal Recht heb ik kennis gemaakt met de re-integratiebranche als begeleider 2e spoor re-integratie. Inmiddels ben ik ruim 11 jaar werkzaam in de re-integratie en heb ik mij naast het coachen van werknemers in het tweede spoor verder ontwikkeld binnen de re-integratiebranche middels de post hbo opleiding Arbeidsdeskundige. Ik werk graag op een praktische en voor de klant laagdrempelige manier, waarbij ik de belanghebbenden inzicht geef in enerzijds de wet en regelgeving en anderzijds hoe de mogelijkheden van werknemer te benutten in passend werk.

relhamri@arbeidsdeskundigeninbedrijf.nl

Arbeidsdeskundigen Petra Beun

PETRA BEUN

Na mijn opleiding als beroepskeuze adviseur aan de Academie Mens Arbeid in Tilburg ben ik lange tijd werkzaam geweest in de toeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar heb ik veel ervaring opgedaan in het werken met verschillende doelgroepen en advisering van werkgevers. Deze werkzaamheden heb ik zowel binnen de overheid, de zorg en binnen de commerciële dienstverlening uitgevoerd en ben de afgelopen jaren werkzaam geweest binnen de Arbodienstverlening. Mijn werk als arbeidsdeskundige voer ik altijd met veel enthousiasme uit en probeer met het oog op de verschillende belangen van betrokkenen adviezen te geven. Van opdrachtgevers hoor ik terug dat mijn adviezen duidelijk zijn en helder worden verwoord in de noodzakelijke rapportages. Motiveren, ontwikkeling, overdragen van kennis en zelfverantwoordelijkheid zijn trefwoorden waar ik affiniteit mee heb.

pbeun@arbeidsdeskundigeninbedrijf.nl

Wij staan klaar voor gericht advies en hulp!